MJCH
The problem solving company

Služby

Problém  Challenge accepted 
 Problem solved

  • Nie klient, ale férový partner
  • Premyslené riešenia, nie len hrubá sila
  • Zakladáme si na kvalite, udržatelnosti, bezpečnosti, výkone a ekonomickosti riešenia


Outsourcing

Audit, analýza, návrh, vývoj, dodávka a údržba softvérových a IKT riešení.
(SOHO, Enterprise)

Informačná bezpečnosť

Audit existujúcich riešení, návrh a implementácia opatrení minimalizujúcich bezpečnostné riziká.

Vývoj software

Dodávka standalone, webových či mobilných riešení šitých na mieru pre platformy Linux, Windows, macOS, *NIX, iOS a Android.

Iné

Dátové vizualizácie zjednodušujúce klientom analyzovať a vyznať sa vo vlastných dátach. Tešíme sa zo spoločensky prospešných projektov.

Technológie

Debian GNU/Linux, CentOS, Windows Server, XEN, Zabbix, OpenWRT, CISCO, Mikrotik, Synology, Huawei, ESET, IBM xSeries

Podľa ISO 27001-27002, OWASP, Common Sense.

Java, Android, PHP, MySQL, PostgreSQL, MSSQL, DB2, ORACLE, ElasticSearch, EcmaScript, jQuery, React, AngularJS, HTML5, Python, Bootstrap, LESS, SASS

D3, Google Chart, PaperJS, Google Docs, GraphQL, OpenGL, CanvasJS, jqPlot

Projekty